SAFO Høringsuttalelse om råd i kommuner og fylkeskommuner