SAFO Høringsuttalelse om forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 11