SAFO Høringsuttalelse NOU 2018 16 Det viktigste først