p419-16 SAFO 160915 Innspill på notat myndige og løsningsdyktige NAV-kontor