Innspill til Statsbudsjettet 2023 -Utdannings og Forskningskomiteen-utdypende om Veikart skole 2030