Høringsuttalelse om prioriteringer i helse og omsorgstjenestene covid19 prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester 16.04.20 (1)