Høringsuttalelse om prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester, kort høringsrunde. 24.04.2020