Høringsuttalelse om forlengelse i midlertidige regler i helseberedskapsloven som følge av Covid 19-HOD