Høringsuttalelse om bærekraft. Regjeringens handlingsplan.