Høringsuttalelse Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) 28.04.2020