Høringsuttalelse -Forslag til lov om kommunenenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet