20230904-Høringsuttalelse SAFO – Nymodell for inntak og organisering av opplæring for elever som går mot planlagt grunnkompetanse