20230423-Høringsuttalelse SAFO – NOU 2023 nr 14 – Tid for handling – Helsepersonellkommisjonen-5