20230320-Notat fra SAFO til Ekspertutvalget ifm møtet