20230320-Høringsuttalelse SAFO – Krav til individuelt samtykke ved bosetting på sykehjem