AP lover å endre trygdebilordningene

AP lover å endre trygdebilordningene