Alle fylkeskommuner har nå råd eller annen representasjonsrordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Alle fylkeskommuner har nå råd eller annen representasjonsrordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.