mmp-aid

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen