11 elever med funksjonsnedsettelse kom til Kristins time for å si sin mening om ungdomsskolen

11 elever med funksjonsnedsettelse kom til Kristins time for å si sin mening om ungdomsskolen